ISO OG HMS

 

For å sikre at kvalitetsmål blir gjennomført har W. Giertsen Hallsystem AS et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2008. Systemet er gjennom årlige eksterne revisjoner og blir løpende i oppdatert i henhold til de erfaringer som gjøres. Helse, miljø og sikkerhet inngår som en sentralt del av kvalitetssystemet.

Som ledd i sitt arbeid med kontinuerlig forbedring av kvalitet er forbedring av miljøprestasjoner et satsingsområde. W. Giertsen Hallsystemer AS tar sikte på en sertifisering av kvalitetssystemet i henhold til ISO 14001 i løpet av 2014.

Vårt ISO 9001:2008 sertifikat finner du her.