• Montasje av innerduk på NG3
  innerdukmontasje_sandsli.jpg
 • Trafikksikringshallen, NG5, Laksevåg
  Trafikk hallen Laksevåg 9141.jpg
 • Isolert ridehall, NG3
  isolert_innerduk__stern.jpg
 • Montasje av innerduk på NG5
  innerdukmontasje_sotra.jpg

ISOLERT ELLER UISOLERT

Vi leverer hallen i henhold til kundens behov og kan levere:

KUN YTTERDUK

Den enklest og rimeligste løsningen fra W. Giertsen er kun ytterduk. Den beskytter for vær og vind og er for mange kunder tilstrekkelig. Men, det kan dryppe kondens fra taket og det vil støye litt om det regner hardt. Hallen vil også være kald.


YTTER- OG INNERDUK

Neste hakk opp vil derfor være å montere en innerduk. Med en innerduk vil du unngå kondens og drypp. Den hvite innerduken reflekterer dessuten lyset så man får et lysere miljø med mindre behov for belysning. En innerduk vil også ha en isolerende effekt, selv uten isolasjonsmateriale, pga luftskiktet mellom ytter- og innerduk. Støy fra regnvær eller annen aktivitet utenfor vil også minimeres.


YTTERDUK OG ISOLERT INNERDUK

Hvis man ønsker en varmere hall, mer som et konvensjonelt bygg, velger man en innerduk med isolasjon. Denne løsningen oppnår svært gode U-verdier og man vil få et trivelig innemiljø både sommer og vinter. Isolasjonsmaterialet vil ligge på utsiden av innerduke, altså mellom inner-og ytterduk og derfor usynlig innvendig.

En ekstra fordel med innerduk, som gjelder både isolert og uisolert løsning, er at man vil få en glatt innside i hallen. Duken er lakkert, vil ikke suge til seg fukt og kan derfor enkelt spyles ren ved behov.

Alle stålrammer fra W.Giertsen leveres med festepunkter for innerduk, så ettermontasje er mulig.


ISOLERT YTTERDUK

Vi kan også tilby isolert ytterduk. Dette er en sandwich-duk der ytterduk, mineralull og innerduk er kombinert i produksjon. Vi oppnår gode U-verdier samtidig som montasjetiden vil være kortere enn for løsningen med innerduk. Man får ikke den den uniforme, glatte innsiden på hallen, men har mulighet til å utnytte volumet/dybden på fagverkskonstruksjonen (+- 1 meter, avhengig av hallstørrelse og snø- og vindlast) mellom buene. Isolert ytterduk ligger nemlig på utsiden av stålkonstruksjonen, på overgurten. Innerduken festes på innersiden av stålkonstruksjonen, undergurten.

ISOLERT YTTERDUK

Vi kan også tilby isolert ytterduk. Dette er en sandwich-duk der ytterduk, mineralull og innerduk er kombinert i produksjon. Vi oppnår gode U-verdier samtidig som montasjetiden vil være kortere enn for løsningen med innerduk. Man får ikke den den uniforme, glatte innsiden på hallen, men har mulighet til å utnytte volumet/dybden på fagverkskonstruksjonen (+- 1 meter, avhengig av hallstørrelse og snø- og vindlast) mellom buene. Isolert ytterduk ligger nemlig på utsiden av stålkonstruksjonen, på overgurten. Innerduken festes på innersiden av stålkonstruksjonen, undergurten.


OPPSUMMERING

Mens ytterduk alene i mange tilfeller er tilstrekkelig, byr løsninger med isolasjon og innerduk på muligheter som gjør haller fra W. Giertsen Hallsystem sammen-lignbare med konvensjonelle bygg.

Innerduk og isolert innerduk gir deg en glatt, fin og lys innside som enkelt kan vaskes ved behov.
Best U-verdi får man med isolert innerduk, som kombinerer isolasjonsmateriale og et stort sjikt luft. Isolert ytterduk på sin side er hurtigere å montere samtidig som arealutnyttelsen vil være litt større.