snolaster.jpg

VERDT Å VITE OM
VIND- OG SNØLAST

Norge er et langstrakt land og klimaet kan variere mye. En hver hall fra W. Giertsen Hallsystem er beregnet med hensyn til lokale vind- og snølaster der hallen skal stå.

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (NS – EN 1993 – 1 – 1:2005 + NA: 2008) • Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8: General – Design of joints (NS – EN 1993 – 1–8:2005 + NA: 2009) • Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions – Densities, self-weight and imposed loads (NS-EN 1991-1-1: 2002 + NA: 2008) • Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads (NS-EN 1991-1-3: 2003 +NA: 2008) • Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions (NS-EN 1991-1-4: 2005 +NA: 2009)

På kartet over ser du noen eksempler som visualiserer det varierte klimaet i landet vårt. Større laster betyr kraftigere konstruksjon. Derfor vil en hall fra W. Giertsen Hallsystem variere i pris fra sted til sted.

Hallene våre er designet i henhold til norske standarder og eurocodes.
11.jpg