P1100257.jpg

BYGGESØKNAD?
VI HJELPER DEG!

W.Giertsen HallSystem AS er Sentralgodkjent ihht Tiltaksklasse 2.

Det eneste vi trenger fra ditt firma er opplysninger om gårdsnummer, bruksnummer og adresse - og vi tar hånd om resten.

På bakgrunn av disse opplysningene og det produktet du har bestilt fra W.Giertsen HallSystem AS oversender vi en komplett byggesøknad til kommunen, der alle nødvendige godkjenninger, også godkjente nabovarsler er inkludert.

Vår kompetanse på dette området er helt nødvendig for å korte ned på saksbehandlingstiden i kommunen. Slik sørger vi for at hvert enkelt byggeprosjekt kan gjennomføres uten forsinkelser og i henhold til planlagt fremdrift.

Det faktureres for direkte timeforbruk samt påløpte direkte kostnader (offentlige gebyrer etc). Kostnadene WGH har ifm med byggesaken vil bli fakturert uavhengig av godkjenning/avslag på byggesaken. Erfarings- messig vil kostnaden med byggesaken være i størrelsesorden kr 40 000,-

Vi hjelper deg
 

W.Giertsen HallSystem AS har lang erfaring i å bistå med byggesøknader for sine kunder. Vi sørger for at alle formelle krav fra myndighetene blir fulgt i hele byggeprosessen.