• Lumut skipsverft
  20151105_115853.jpg
 • Lumut Skipsverft
  20151105_120631.jpg
 • Hangar - Rygge
  hangar2.jpg
 • Flyhangar
  hangar4.jpg
 • Flyhangar på Rygge
  hangar1.jpg
 • Garasje
  garasje.jpg

SPESIALHALLER

De største flerbrukshallene, sportshallene og hangarene havner i denne kategorien, i tillegg til spesialløsninger av vår minste hall, opprinnelig utviklet som nødhjelpshall, NG1.

SPENN OVER 30 METER

Når spennet blir over 30 meter, krever tilpassete portåpninger, eller andre utradisjonelle løsninger, må vi spesialtilpasse hver hall. 

Med basis i standardmodellene våre, utvikler vår tekniske avdeling da en unik løsning tilpasset vår kunde sitt unike behov.

Som regel er dette haller med ekstra stort spenn eller ekstra høye vegger, men det kan også være spesielle tak, vegger, åpninger eller andre ting.

SPESIALLØSNING

Unike haller som er spesialtilpasset diverse bruksformål.

Vi har egen teknisk avdeling bestående av arkitetker og ingeniører som kan hjelpe våre kunder med å dekke de mest spesielle hallbehovene.