kontakt.jpg
hallvelger.png
W. GIERTSEN HALLSYSTEM AS


Post og besøksaddresse: Nygårdsviken 1
N-5165 Laksevåg
-Bergen

For prisforespørsel på hall:
fyll ut dette skjemaet

For generelle henvendelser:
Tlf: (+47) 55 94 30 40 
E-post: hall@giertsen.no