huhei.jpg

KJERNEKOMPETANSE:

W. Giertsen Hallsystem har en unik forståelse av kundebehov basert på mange tiår med erfaring i markedet. Dette har gjort at vi kan tilby unike løsninger og produkter til våre kunder, i alle segmentene, over hele verden. Vi har sterk fokus på personlig service.

OM OSS

W. Giertsen HallSystem AS er en ledende leverandør av plasthaller til industri, fritid, freds- og nødhjelpsoperasjoner siden 1967.

Vi har lange og sterke relasjoner til våre kunder både i Norge og internasjonalt, og tilstreber nærhet til alle våre nye og eksisterende kunder.

Våre kjerneverdier er ansvarlighet, respekt og profesjonalitet.

Visjonen vår er at vi skal være ledende leverandør av hallsystemer til våre prioriterte kundesegmenter globalt.


Vi skaper verdier for våre kunder, eiere, partnere, brukere samt ansatte ved:

  • Å hjelpe personer i nød gjennom effektivt samarbeid med organisasjoner
  • Å bidra til et aktivt liv for befolkningen generelt gjennom økt fritidstilbud
  • Å sikre effektiv totaløkonomi gjennom rimelige og fleksible lagerløsninger

Om W. Giertsen AS

W.Giertsen HallSystem AS er et datterselskap av W. Giertsen AS - et bergensk familieselskap etablert i 1875.
Du kan lese mer om konsernet her.