Teltspesialisten og W. Giertsen Hallsystem slår seg sammen

De to selskapene vil bygge på hverandres styrker med en klar ambisjon om å være kvalitetsledende innenfor hallsystemer og telt i det norske markedet.

Stor vekt vil bli lagt på innovasjon og videreutvikling av eksisterende og nye, markedsriktige produkter. I tillegg skal kundene forvente den samme gode service som begge selskapene er kjent for.


Teltspesialisten AS er Midt-Norges ledende aktør innen industrihaller, arbeidstelt og partytelt. Selskapet kan vise til sterk vekst de siste årene.


W. Giertsen Hallsystem AS har en sterk posisjon og et godt omdømme etter å ha levert mer enn 5.000 industrihaller i inn- og utland de siste 40 årene.


Det sammenslåtte selskapet vil få en bredere tilstedeværelse i det norske markedet. Dagens selskaper er allerede markedsledere henholdsvis på Vestlandet og i Midt-Norge. I tillegg har begge selskapene god tilstedeværelse i Nord-Norge og i utvalgte segment i det samlede norske markedet.


Samlet vil selskapets kunder også få gleden av et bredere sortiment ettersom Teltspesialisten og W. Giertsen Hallsystem sine produkter utfyller hverandre godt. W. Giertsen Hallsystem har bred erfaring på store industrihaller samt spesialutviklede haller til bruk i blant annet idrett, oppdrettsnæringen og verftsindustrien. Teltspesialisten har opparbeidet seg en ledende posisjon innen standardiserte industrihaller, fleksible arbeidstelt samt utleie av telt og utstyr til alle typer arrangement.

Kontaktpersoner:


Frank Mohn
W. Giertsen Hallsystem
91000046

Frank Arne Hammer
Teltspesialisten
90563584